ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    İSTANBUL SMMM ODASI    |    TÜRMOB    |    İLETİŞİM

  ANA SAYFA
  HAKKIMIZDA
  KADROLARIMIZ
  MUHASEBE KAYIT
  MÜŞTERİLER
  ÖZELGE ARAMA
  GÜNCEL MEVZUAT
 ETKİNLİKLER
  VERGİ MEVZUATI
 SGK MEVZUATI
 İŞKUR MEVZUATI
 DANIŞTAY KARARLARI
 YARGITAY KARARLARI
  VERGİ TAKVİMİ
  PRATİK BİLGİLER
 İLETİŞİM FORMU
TRT TV HABER
 FAYDALI LİNKLER
 BİLGİ BANKASI
   
   
   

PRATİK BİLGİLER


ARABA SATIŞLARI

AMORTİSMANLAR

ANONİM ŞİRKET ORTALLARININ BAĞKURLU OLMA DURUMU

ARSA KARŞILIĞI ALINAN EVLERDE VERGi

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN ERKEN AYRILMADA KIDEM TAZMİNATI

ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVİR KABUL KARARI

ASKARİ İŞCİLİK RAPORU( SMMM-YMM)

ANTREPO ARACILIĞI İLE YURT DIŞINA ÇIKARILAN EŞYA BİLDİRİM FORMU

ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVİR SENED

AKTİF YENİLEME FONU

 KREDİLİ ALINAN ARABA MUHASEBESİ

BAŞKASI NADINA DÜZENLENMİS ELK.SU FFATURASI

CALIŞMA BELGESİ :4857 sayılı yasanın 28 .ci md (zorunlu )

Dernekler muhasebesi

DAHİLDE İŞLEME BELGESİ VE KDV

ECZANELERDE KAR VE MUHASEBE

 FİNANSAL KİRALAMA (4842 Sayılı yasanın 25 c. Maddesi. ve V.U.K  ek 290 maddesi)

FAZLA MESAİ (FAZLA SÜRELERLE CALIŞMA  (4857 sayılı İş  Kanunu’nun 41. maddesi)

FİİLEN ÖDEMMEYEN KIDEM TAZMİNATI GİDER YAZILABİLİRMİ

GIDA BANKACILIĞI
GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞ VERGİSİ

GEÇ GELEN FATURA KAYDI VE KDV

GAYRİMENKUL SATIŞINDA ZARAR GİDER YAZİLAMAZ

GAYRİ MEKUl  SATIŞI (SERMEYE ŞİRKETLERİ)
HAKLI NEDEN      ( 4857 İŞ KANUNU 18MD) İŞ YERİNDEKİ BİLGİSAYARIN KİŞİSEL İŞLERDE KULLANILMASI

İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAZILI OLMASI

İNDİRİLECEK GİDERLER

İŞCİ ÖZLÜK DOSYAS

İNŞAAT (ÖZEL) MUHASEBESİ VE VERGİ

İHRAC VE İTHALATTA MUHASEBE KAYDI
   İŞ KAZASI

İTHALAT MALİYET RAPORU

İŞÇİ SAYISININ GETİRDİĞİ EK YÜKÜMLÜLÜKLER
İBRANAME  (GEÇERLİ) NASIL OLMALIDIR

İŞ YERİ BİLGİSAYARINI KİŞISEL İŞLERDE KULLANMASI  İŞDEN ATILMADA HAKLİ SEBEP

KESİNTİ LİSTESİ (Kesinti yoluyla ödenen ve ilgili beyannameye iliştirilecek vergi listesi )

KONUP YAPI KOOPERATİFLERİNDE KDV İSTİSNASI

KDV (YOLCU BİLETİNDE KDV) V.U.K 334 nolu tebliğ
KREDİLİ, ALINAN TAŞITIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
KREDİ KARTI İLE SATIŞLARDA MUHASEBE KAYDI
ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN ERKEN AYRILMADA KIDEM TAZMİNATI

KOD LİSTESİ (MESLEKİ)

KAPASİTE ROPORU (İSTANBUL SANAYİ ODASI)

KDV MUAFİYET KARTI ( DİPLAMOTIK BANKA KARTI KDV TEBLİĞ 103)

KİRA KONTRATI

KIDEM TAZMİNATI (FİİLEN ÖDENMEYAN)  GİDER YAZILIRMI


Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.04.2016)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) (21.04.2016)

İşkolu Tespit Kararı (19.04.2016)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) (16.04.2016)

Anayasa Mahkemesinin E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı (15.04.2016)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması Kapsamında Daha Önce Yayınlanmış Olan "Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü Sürüm 2.0” Dokümanı Güncellenmiştir. (13.04.2016)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) (13.04.2016)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6) (13.04.2016)

klasör Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı (11.04.2016)

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (11.04.2016)

4 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (08.04.2016)

Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı. (08.04.2016)

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4) (08.04.2016)

İşkolu Tespit Kararı (08.04.2016)

SGK Genelgesi 2016/8 (2013/30 Sayılı Genelge Hk.) (08.04.2016)

Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (07.04.2016)

2016 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı (07.04.2016)

Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (06.04.2016)

2016/03 Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (06.04.2016)

İşkolu Tespit Kararı (06.04.2016)

2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (05.04.2016)

14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (05.04.2016)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) (05.04.2016)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi 1 Nisan 2016’da Başladı (01.04.2016)

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2016)

29.03.2016 - 01.04.2016 Tarihinde Alınacak Beyannamelerde Yapılan Değişiklikler Hk (31.03.2016)

SGK Genelgesi 2016/07 (31.03.2016)

E-Tebligat Sistemine Başvuru İçin Son Gün 31 Mart 2016 (29.03.2016)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) (29.03.2016)

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1) (24.03.2016)

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (24.03.2016)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/81 (23.03.2016)

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (23.03.2016)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır (23.03.2016)

51 İlde Uygulanan İlave Altı Puanlık İndirimde Aranan 10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştırma Şartının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru (22.03.2016)

Gelir Vergisi Beyannamesi Vermek İçin Son Gün 25 Mart 2016 (22.03.2016)

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8549) (19.03.2016)

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8590) (19.03.2016)

Avans Fatura Bedelinin Hangi Dönem KDV Beyanında Gösterileceği (18.03.2016)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.03.2016)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 14) (18.03.2016)

İşkolu Tespit Kararı (17.03.2016)

3 Seri No.Lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (16.03.2016)

İşkolu Tespit Kararı (16.03.2016)

Hazır Beyan Sistemi İle Beyanname Vermek Artık Çok Kolay (15.03.2016)

Lise/Dengi Öğrenim ve Yükseköğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası (15.03.2016)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565) (12.03.2016)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) (11.03.2016)

Alim Duran SMMM
Adres:Aziz Mahmut Mahallesi AzizMahmut Efendi sok
No: 44/2 Üsküdar / İSTANBUL

TLF : 0216 341 57 41-553 13 44
FAX : 0216 310 20 38
E-Posta: alim@alimduran.com

© 2001 Tüm hakları mustafa kılıç. a  aittir.

Web Tasarım: